Cílená radiofrekvenční terapie

Představujeme Vám dlouhodobě ověřený a celosvětově využívaný systém TR Terapie (cílená radiofrekvenční terapie).

 

Více informací v přiložených souborech nebo u našeho obchodního týmu. Na Vaši žádost rádi přístroj přivezeme a na Vašem pracovišti uděláme workshop a prezentaci této jedinečné technologie.

Robotická asistovaná rehabilitace

Představujeme nové technologie v oblasti roboticky asistované rehabilitace, které od léta roku 2015 můžete najít v našem portfoliu. Společnost Madisson výhradně zastupuje švýcarského výrobce a vývojáře REHA TECHNOLOGY, která má celosvětově významné postavení v oblasti robotických systémů.

 

Produkty:

 

G-EO SYSTEM TM – robotický systém se závěsným systémem pro nácvik chůze s unikátními funkcemi částečného pohybu, chůze ze schodů a do schodů. Velkou výhodou je krátký čas na nastavení pacienta do systému, snadná manipulace a potřeba pouze 1 terapeuta! Možností je také rozšíření o pediatrický modul pro děti, elektrostimulační modul, modul podpory kolenních kloubů, modul pro měření srdečních funkcí a krevní saturace a mnoho dalších. Vizuální zpětná vazba na LCD obrazovce v reálném čase pro zefektivnění terapie a příjemnější pocit pacienta.

 

FIRST MOVERTMrehabilitace dolních končetin (hlezna, kolena, kyčle) pacientů upoutaných na lůžko v nejčasnější fázi rehabilitace. Se systémem lze přijet k lůžku a snadno nastavit rozsahy a parametry pohybu pacienta. V následné fázi rehabilitace možnost cvičení z vozíku. Současný nebo střídavý pohyb dolních končetin. Pohyby: plantární a dorzální flexe, flexe a extenze kolen.

 

ARMOTIONTM terapie horních končetin ze zpětnou vazbu a motivačními programy pro pacienty s neurosvalovými dysfunkcemi. Pasivní a aktivně-asistované módy rehabilitace. Tréninkové programy pro zlepšení kognitivních funkcí.

Školení HIL a TR terapie 2015

Koncem listopadu proběhlo školení pod záštitou naší společnosti, zaměřené na HIL (vysokovýkonné laserové) a TR (cílené selektivní radiofrekvenční) terapii ve Fyzio and beauty centrum Flora v Praze. Přednáškou o laserové terapii provázel, vysoce uznávaný odborník, MUDr. Miroslav Procházka a o TR terapii kolega ze zahraničí, z externí firmy Winback - Olivier Corselle. Školení bylo zajímavě po stránce teoretické i praktické. Zúčastnění si tak odnesli spoustu nových informacích o těchto terapiích a o novinkách v rehabilitaci.

 

O termínu dalšího školení Vás budeme dopředu informovat. Případní zájemci se mohou přihlásit na info@madisson.cz.

 

Pozvánka na školení

Dovolujeme si Vás pozvat na odborné školení, které bude zaměřeno na problematiku vysokovýkonné laserové a cílené selektivní radiofrekvenční terapie.

 

Výstavy - podzim 2015

Děkujeme všem zákazníkům za návštěvu našeho stánku a zájem o naše produkty na podzimních výstavách.

 

Přinášíme Vám pár fotografií z těchto výstav.

 

Tým společnosti Madisson s.r.o.

Cefar Chattanooga DJO Lázně Libverda ANdace Ereska
www & SEO - Jimsoft s.r.o., webdesign - mojegrafickestudio.cz